järvens förskola

Om oss

Välkommen!

Förskolan startades i mars 1993 och var Järvsös första kooperativ. Vi är belägen bredvid f.d Kulthammar och Stenegård och vår omgivning är idyllisk med skog och hagar med kossor, får och hästar inpå knuten. Vår gårdsmiljö är lustfylld och inspirerar till lek och utforskande aktiviteter. Vi utnyttjar naturens alla årstider och bedriver bla mulle,knytte och knoppe i friluftsfrämjandets regi. Vi har egen kokerska och lagar all mat själva av råvaror från orten. Vi bakar eget bröd och har eget trädgårdsland, där barnen är med hela vägen från så-skörda. Vi källsorterar och har också egen kompost.

Personalen har jobbat ihop länge och har lång erfarenhet av att jobba med barn. Vi har mycket hög personaltäthet och vi kompletterar och trivs väldigt bra ihop, vilket bidrar till en harmonisk atmosfär med mycket skratt  

Vi erbjuder alla barn, att i en trygg miljö få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi vill ha roligt tillsammans så vi får trygga och glada barn, och att våra barn och föräldrar skall kunna minnas sin förskoletid som något positivt och betydelsefullt. Vår verksamhet utgår från barnens erfarenheter, intressen, delaktighet, behov och åsikter och vi erbjuder barnen en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö där barnet utvecklar sin nyfikenhet och sin lust, samt förmåga att leka och lära. Vi arbetar efter Lpfö 98 (läroplan för förskola) och den formulerar värdegrunden och uppdraget samt mål och riktlinjer för vår verksamhet.

Ni är varmt välkommen att hälsa på hos oss, gamla som nya barn och föräldrar  

  

                                                                                                                                                    

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)